Scholen die tweetalig onderwijs Nederlands-Engels in het voortgezet onderwijs aanbieden moeten voldoen aan  de kwaliteitscriteria vastgesteld door het Europees Platform en onder verantwoordelijkheid van het ministerie van onderwijs. Als scholen in het vierde jaar zijn, worden zij geïnspecteerd door het Europees Platform. Indien zij voldoen aan de gestelde eisen, mag een school zich daarna TTO junior school noemen. Lyceum Oudehoven is in april 2009 TTO junior school geworden. 

 

In het zevende TTO jaar wordt een TTO school wederom geïnspecteerd, maar dan ook voor de TTO bovenbouw. Indien die inspectie een positief resultaat heeft, mag de school zich daarna TTO senior school noemen. De TTO-afdeling van Lyceum Oudehoven was in het schooljaar 2010-2011 volgroeid en bereikte op 9 december 2011 na een succesvolle visitatie de TTO senior status. Lyceum Oudehoven is op 9 december 2011 een TTO senior school geworden.   

 

Dit keurmerk is gebaseerd op de standaard voor tweetalig VWO Engels die door het Europees Platform in samenwerking met het landelijk netwerk van TTO-scholen is opgesteld.