UW KIND HELPEN BIJ HET MAKEN VAN DE JUISTE STUDIEKEUZE

Tal van instellingen bieden cursussen/workshops/voorlichtingen om uw kind te begeleiden bij hun studiekeuzeproces en sommige helpen u op weg dit zelf te doen.

Hoe kunt u als ouder helpen bij het studiekeuzeproces? (Bron: Universiteit van Tilburg)
Het hoger onderwijs kent een enorm aanbod van verschillende opleidingen, waarover in brochures en op voorlichtingsdagen volop informatie te verkrijgen is. Desondanks, of misschien juist daardoor, kan het voorkomen dat uw kind tegen het einde van het vwo nog steeds niet weet wat hij of zij wil. In dat geval kunnen deze tips van pas komen:

  • Schrijf samen met uw kind (ieder voor zich) uw ideeën en verwachtingen op over studeren en werken. Bespreek die samen;
  • Schrijf samen met uw kind (ieder voor zich) sterke en zwakke vaardigheden en talenten op. Bespreek die samen;
  • Vertel over uw eigen toekomstoriëntatie: wat wilde u worden toen u zestien was? Zou u de keuzes van toen opnieuw maken? Hebben uw ouders uw keuze beïnvloed?
  • Een jaar werken en/of reizen kan ook heel vruchtbaar zijn. Wie weet wat uw kind tegenkomt of waar hij enthousiast door raakt. En hij/zij kan een jaar rustig nadenken en zich verder oriënteren.
  • Een handig boek is De ouder is de beste loopbaanbegeleider! van Nella Barkley (Samson 1998, ISBN 90-442-0140-1).
  • Een ander boek dat hierbij kan helpen is “Help mijn kind moet kiezen” van Hans Kock.

 

www.lyceumoudehoven.dedecaan.net

Dit is de link naar de website waar leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over studies en beroepen, ouders kunnen zich aanmelden als keuzekenner, leerlingen kunnen chatten en mailen met (oud)leerlingen en beroepsbeoefenaars en vullen via deze site de profiel- (leerjaar3) en studiekeuze (5H en 6V) in.

Als leerling en ouder moet je je aanmelden door je gegevens in te vullen (leerlingnummer, e-mailadres, klas etc.). Vervolgens krijg je een eigen inlognaam en wachtwoord.

Vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier met:

Corrine Verschoor – PPO-coördinator