De rekentoets telt in het schooljaar 2017/2018 niet mee voor het behalen van een vwo-diploma.

Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan in het schooljaar 2017-2018 de volgende regels gelden:

  • De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma;
  • Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar;
  • Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
  • Het aantal mogelijkheden (4 keer) om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.

De rekentoets wordt ook nog steeds afgenomen in de havo maar daar telde het cijfer niet mee voor de slaag/zakregeling. De rekentoets telt ook niet mee met judicium cum laude.  In 4 havo en 5 vwo blijven de rekenlessen doorgaan omdat er nog steeds een certificaat rekentoets 3F behaald kan worden met het cijfer 5 of hoger. Ook in de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) wordt het rekenen nog steeds getoetst.  De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren gaat een alternatief voor de rekentoets ontwikkelen.

 

Ernstig rekenprobleem
Leerlingen met een ernstig rekenprobleem of dyscalculie mogen een ER-rekentoets afleggen.

Dyslexie
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op extra tijd tijdens de rekentoets. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een gesproken versie van de rekentoets.

 

In het schooljaar 2017/201 zijn er drie afnamemomenten:

1ste afnamemoment:
22 januari 2018 (5H/6V)

2de afnamemoment
8 maart 2018 (4H/5V)
9 maart 2018 (4H/5V)

3de afnamemoment
4 juni 2018 (4H/5V)

 

Lessen
Alle leerlingen in 4 havo en 5 vwo krijgen rekenlessen aan het begin van het schooljaar tot aan de afname op 8 en 9 maart 2018. Leerlingen oefenen met de digitale rekenmethode SCORE. De leerling krijgt na het behalen van de rekentoets een vrijstelling van de rekenlessen. De overige leerlingen blijven de lessen volgen en nemen deel aan de 3de afnameperiode van de rekentoets.

Inhoud rekentoets

  •  De rekentoets 3F duurt 120 minuten;
  • De verhouding tussen context en contextloze opgaven in de rekentoets is: ongeveer 1/3 contextloos en 2/3 context;
  • De verhouding tussen het deel van de opgaven zonder rekenmachine en met beschikbaarheid van de rekenmachine is: ongeveer 40% zonder en 60% met rekenmachine;
  • De rekentoets bestaat uit vier domeinen. Te weten: getallen (30%), verhoudingen (30%), meten & meetkunde (20%) en verbanden (20%).

 

Meer informatie over de rekentoets

 

Voor vragen over de rekentoets of  de lessen rekenen, kunt u contact opnemen met de rekencoordinator: de heer M.W.J. Hijmans.

M.W.J.Hijmans@lyceum.csdehoven.nl