2016-2017

4 Havo
20+22.09.2016 informatieavonden 2e Fase Havo
31.10.2016 toetsdag met schoolexamentoetsen
13.01.2017 t/m 20.01.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen
21.02.2017 vóór 12.00 uur inleveren formulieren herkansing schoolexamens november en januari
10.03.2017 herkansing schoolexamens
Januari, maart, juni 2017 afname rekentoets
24.03.2017 t/m 31.03.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen
29.05.2017 vóór 12.00 uur inleveren formulieren herkansing schoolexamens april
16.06.2017 14.30 uur herkansing schoolexamens
21.06.2017 t/m 27.06.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen + herkansing schoolexamens
5 Havo
19.09.2016 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens juni
10.10.2016 t/m 14.10.2016 Schoolexamenweek + herkansingen
31.10.2016 SE-dag + herkansingen
11.11.2016 vóór 11.11 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens november
21.11.2016 Herkansing schoolexamens november
02.12.2016 vóór 12.00 uur Inleveren Profielwerkstuk
08.12.2016 Presenteren PWS Havo
16.01.2017 t/m 20.01.2017 Schoolexamenweek
12.01.2017 1e Afnameperiode rekentoets
23 t/m 25 01. 2017 Luistertoetsen
21.02.2017 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen januari
08.03.2017 2e Afnameperiode rekentoets
10.03.2017 Herkansingen schoolexamens januari
24.03.2017 t/m 31.03.2017 Schoolexamenweek
12.04.2017 Openbaar concert
07.04.2017 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens april
13.04.2017 Herkansing schoolexamens april
20.04.2017 Controle cijfers schoolexamens 5 Havo en 6 VWO
10.05.2017 t/m 23.05.2017 Centraal examen 1e tijdvak (zie examenrooster 2017)
14.06.2017 Uitslag resultaten Centraal examen 1e tijdvak en uitreiking voorlopige cijferlijsten aan de examenkandidaten 5 Havo en 6 VWO
16.06.2017 vóór 12.00 uur Inleveren verzoeken herkansing Centraal examen.1 en
19, 20 en 21.06.2017 Centraal examen 2e tijdvak, het rooster komt op een later tijdstip uit
30.06.2017 Uitslag resultaten Centraal examen 2e tijdvak.
05.07.2017 Diploma-uitreiking geslaagden 5 Havo Centraal examen 1e en 2e tijdvak (nadere informatie volgt).
4 VWO
15.09.2016 informatieavond 2e Fase Havo/VWO
31.10.2016 toetsdag met een schoolexamentoets (NLT)
13.01.2017 toetsdag met schoolexamentoetsen
24.03.2017 toetsdag met schoolexamentoetsen
21.06.2017 t/m 27.06.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen
03.07.2017 Herkansing ANW/SPU
5 VWO
19.09.2016 vóór 12.00 uur inleveren formulieren herkansing schoolexamens 4VWO
13.10.2016 en 14.10.2016 toetsweek met schoolexamentoetsen + herkansing over schoolexamens 4 VWO
16.01.2017 t/m 20.01.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen
Januari, maart, juni 2017 afname rekentoets
21.02.2017 vóór 12.00 uur inleveren formulieren herkansing schoolexamens november en januari
10.03.2017 herkansing schoolexamens november en januari
24.03.2017 t/m 31.03.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen
12.04.2017 Openbaar concert
21.06.2017 t/m 27.06.2017 toetsweek met schoolexamentoetsen
6 VWO
19.09.2016 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen juni
10.10.2016 t/m 14.10.2016+ 31.10.2016 Schoolexamenweek en herkansing schoolexamens (april/juni 5 vwo)
11.11.2016 vóór 11.11 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen november
21.11.2016 Herkansing schoolexamens november
02.12.2016 vóór 12.00 uur Inleveren Profielwerkstuk
13.12.2016 Presenteren PWS 6 VWO
12.01.2017 1e Afnameperiode rekentoets
16.01.2017 t/m 20.01.2017 Schoolexamenweek
23 t/m25 01.2017 Luistertoetsen
21.02.2017 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens januari
08.03.2017 Afnameperiode rekentoets
10.03.2017 Herkansing schoolexamens januari
24.03.2017 t/m 31.03.2017 Schoolexamenweek
07.04.2017 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens april
13.04.2017 Herkansing schoolexamens april
20.04.2017 Controle cijfers schoolexamens 6 VWO van 12.00 tot 13.00 uur
10.05.2017 t/m 23.05.2017 Centraal examen 1e tijdvak (zie examenrooster 2014-15)
14.06.2017 Uitslag resultaten Centraal examen 1e tijdvak en uitreiking voorlopige cijferlijsten aan de examenkandidaten 5 Havo en 6 VWO
16.06.2017 vóór 12.00 uur Inleveren verzoeken herkansing Centraal examen
19 t/m 21.06.2017 Centraal examen 2e tijdvak, het rooster komt op een later tijdstip uit
30.06.2017 Uitslag resultaten Centraal examen 2e tijdvak.
03.07.2017 Diploma-uitreiking geslaagden 6 VWO Centraal examen 1e en 2e tijdvak (nadere informatie volgt)