De deelraad is een vorm van medezeggenschap: schoolbreed hebben we een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad ), maar elke locatie heeft ook een deelraad.

Deze vergadert op onze locatie gewoonlijk 6-8 maal per jaar om allerlei voorstellen van de schoolleiding te bespreken. Jaarlijks keren als agendapunten terug: financie├źn, veranderingen in het onderwijs-leer proces, de balancescore-card (wat gaat er de komende jaar gebeuren en wat is er al bereikt?), perspectieven-nota(wat willen we op langere termijn). Op sommige punten is instemming vereist door de deelraad, soms wordt ons om advies gevraagd en er bestaat ook de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding.

De deelraad wordt geïnformeerd en controleert.

In de deelraad hebben op dit moment zitting:
Watze G. Flach(docent Godsdienst en voorzitter),
Joan Versteeg (docent Nederlands en secretaris),
Alexandra Bodegraven(docent Engels),
Tineke Niemarkt (docent Economie),
Fons van Rongen (docent Drama),
Antoinne Walsemann (Ondersteunend onderwijzend personeel),
Jaap van Stokkum (ouder),
Alexandra van Houwelingen(ouder)
Henriette Reijmenant (ouder),
Jeremy van der Enden(leerling).

Er zijn twee vacatures voor twee leerlingen.

Aan iedereen (ouders, personeel en leerlingen!) is het vrij om contact met de deelraad op te nemen om zaken bespreekbaar te maken waarvan men vindt dat dit nodig is. Met al uw vragen kunt u terecht bij de de secretaris (J.H.Versteeg@lyceum.csdehoven.nl). U mag natuurlijk ook altijd contact op nemen met de voorzitter (w.g.flach@lyceum.csdehoven.nl).