29 januari 2015

4 februari 2015: Informatieavond profielkeuze

Op woensdag 4 februari 2015 vindt van 19:00 tot 21.30 uur een voorlichtingsavond over de profielkeuze plaats. Deze voorlichtingsavond is alleen bedoeld voor de ouders van onze leerlingen uit leerjaar 3. U bent van harte uitgenodigd!

 

Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de inhoud van de verschillende profielen en de bijbehorende vakken. De avond zal verzorgd worden door een teamleider uit de bovenbouw, de ppo-coördinator (ppo=praktische profieloriëntatie) en een aantal vakdocenten. In de pauze (havo) en in ronde 8 (vwo) bent u in de gelegenheid vragen te stellen aan mw Ijzerman. Zij is een van de docenten die lessen verzorgt namens de Business School (BS); interessant voor leerlingen met interesse voor het vak management en organisatie (M&O).

 

Het programma krijgt u middels e-mail uitgereikt. Ook zult u via e-mail zo spoedig mogelijk informatie ontvangen over de bovenbouwvakken. Daar zal ook de informatie over de Business School aanwezig zijn.

De BSM-voorlichting (bewegen, sport en maatschappij) is alleen bedoeld voor ouders van havo-leerlingen. Het is van belang dat u weet in welke klas uw zoon of dochter zit. U volgt namelijk de carrousel met de naam van de klas van uw kind.

 

Programmaoverzicht:

  • 19.00: opening

  • Vanaf 19.10 (in carrouselvorm): informatie over de bovenbouw + informatie van de decaan/PPO-coördinator over het profielkeuzeproces en informatie door vakdocenten over de verschillende (nieuwe) vakken in de bovenbouw.

  • Einde avond: 21.30 (tussendoor is er een pauze, zie carrousel voor tijdstip)

 

Het zal best druk kunnen worden, want het kan zomaar zijn dat er in een klaslokaal 60 personen aanwezig zijn, wanneer beide ouders van een kind willen komen. We willen niemand uitsluiten, dus iedereen is welkom. We kunnen het organisatorisch niet anders regelen en in de praktijk komt het altijd goed.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Mede namens het locatiemanagementteam van Lyceum Oudehoven,

 

Corrine Verschoor

 

PPO-coördinator/decaan

c.a.verschoor@lyceum.csdehoven.nl