29 januari 2014

12-02: informatieavond Tweetalig Onderwijs (TTO)

Op deze avond worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de TTO-opleiding aan Lyceum Oudehoven, de intake-procedure, wordt er een aantal proeflesjes gegeven en zijn ouders en leerlingen in de gelegenheid vragen te stellen en is er een forum aanwezig bestaande uit TTO-docenten, ouders en leerlingen.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de heer P.R.J. Reuser, coördinator TTO onderbouw. Dat kan via het e-mail adres: p.r.j.reuser@lyceum.csdehoven.nl.